KIERTOTALOUS

Koulutuksemme antavat monipuoliset valmiudet hyödyntää kiertotalouden eri muotoja liike- ja yritysmaailmassa

Sähkö- ja hybridiautojen akkujen kiertotalous

 • Tuottajavastuu jätehuollossa
 • Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta
 • EU-direktiivi sähkö- ja elektroniikkaromusta
 • Jätelaki
 • Autoalan sähkötyöturvallisuus SFS 6002
 • Li-akkujen turvallisuustekijät

Hinta: 320 € + alv

Kysy lisää:
Tuija Arola
[email protected]
040 849 3838

------------------------------------------------------------------------------

Tuloja kierrätyksestä

Kohderyhmä:
Henkilöille, joilla on liikeideana kierrätysmateriaalien hyödyntäminen. Yrittäjyys voi olla joko päätoimista ja sivutoimista yrittäjyyttä.

Koulutuksen tarkoitus:
Realisoidaan ja tehdään liikeidea läpinäkyväksi. Yrittäjät voivat analysoida liikeideansa kannattavuutta, toimivuutta ja kehittämistarpeita.

 Koulutuksen sisältö:

 • yrityksen perustaminen
 • liikeidean kannattavuuden arviointi
 • asiakkaiden kartoitus
 • asiakastarpeet /asiakasnäkökulma
 • tuotteistaminen
 • markkinointi
 • yrityksen talous
 • yrittäjän vastuut ja velvollisuudet
 • sopimukset ja luvat
 • yrityksen ja yrittäjät vakuutukset
 • yrityksen rahoitus
 • tuotantoprosessit
 • verkostot
 • digitaalinen liiketoiminta.

Toteutustapa:
Verkkokoulutus. Aloitus syyskuussa 2021.

Kysy lisää:
Leena Jäppinen
[email protected]
0400 905 030

------------------------------------------------------------------------------

Muuttuuko hukka rahaksi

Kohderyhmä:
Henkilöille, joilla on jo kiertotaloutta hyödyntävä yritys. Ajatuksena on, että yritys hyödyntää kiertotaloutta maksimaalisesti liiketoiminnassaan.

 Koulutuksen sisältö:

 • yritystoiminnan kannattavuus ja yrityksen tunnusluvut
 • investoinnit ja niiden tuotto
 • omistamisen vaihtoehdot
 • yrityksen kassavirta
 • tuotteet ja tuotantoprosessit
 • tuotekehitys ja palvelumuotoilu
 • asiakkuudet
 • asiakaskannattavuus ja asiakkuuksien johtaminen
 • verkostojen ja alustatalouden hyödyntäminen yrityksen sivuvirroissa
 • verkostoyhteistyön kehittäminen
 • muutoksen johtaminen.

Hyödyt yrittäjälle:
Yrityksen nykytilan arviointi, toimintatapojen kehittäminen tulevaisuuden toimintaympäristöön ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen. Yritys- ja ympäristövastuun kantaminen tulevaisuuden yhteiskunnassa.

Toteutustapa:
Verkkokoulutus. Aloitus syyskuussa 2021

Kysy lisää:
Leena Jäppinen
[email protected]
0400 905 030

------------------------------------------------------------------------------

Mikro ja PK-yrityksen ympäristösuunnitelma

Kohderyhmä:
Mikro ja PK-yrityksille.

Koulutuksen sisältö:

 • yleistä tietoa ympäristösuunnitelman sisällöstä ja tekemisestä
 • ympäristövastuullisuus osana yrityksen arkea
 • yrittäjä laatii yritykselleen ympäristösuunnitelman – ohjattua toimintaa

Toteutustapa:
Workshop-mallin mukainen toteutustapa. Aloitus syksyllä 2021.

Kesto:
Kaksi iltaa Aikuiskoulutus Taitajassa.

Kysy lisää:
Leena Jäppinen
[email protected]
0400 905 030