Yrittäjän ammattitutkinto


Koulutuksen sisältö ja tutkinnon suorittaminen

Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala

Toimiville yrittäjille suunnattu verkkokoulutus, mikä sisältää orientaation sekä tutkinnon osiin liittyvän koulutuksen. Yritystoiminnan kehittämisen osaamisalan tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Orientoivat opinnot

 • henkilökohtaistaminen
 • oppimisympäristöihin tutustuminen

Pakollinen tutkinnon osa

Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Opiskelija osaa

 • kehittää omaa liiketoimintaansa päivittämällä liiketoimintasuunnitelma
 • hyödyntää verkostoja
 • kehittää omia yrittäjävalmiuksia

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan kaksi tutkinnon osaa)

 • Tuotteistaminen
 • Taloushallinto
 • Myynti ja markkinointi
 • Henkilöstöhallinto
 • Sähköinen liiketoiminta
 • Franchisingyrittäminen

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on yrittäjän ammattitutkinnon suorittaminen ja oman yrityksen liiketoimintasuunnitelman päivittäminen.

Tutkinnon suorittaminen antaa laaja-alaiset valmiudet toimia yrittäjänä sekä ylläpitää, päivittää ja laajentaa yrittäjyyttä koskevaa ammattitaitoa. Yrittäjä voi koulutuksen aikana kehittää yrityksensä liiketoimintaa, verkostoitua muiden yrittäjien kanssa ja itsearvioida omia yrittäjäominaisuuksiaan sekä yrityksen kehittämistarpeita.

Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala

Yrittäjiksi aikoville, kevytyrittäjille tai yritystoiminnan vasta aloittaneille suunnattu verkkokoulutus, mikä sisältää orientaation sekä tutkinnon osiin liittyvän koulutuksen. Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisalan tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Orientoivat opinnot

 • henkilökohtaistaminen
 • oppimisympäristöihin tutustuminen

Pakolliset tutkinnon osat

Yritystoiminnan suunnittelu

Opiskelija osaa

 • arvioida omia edellytyksiään toimia yrittäjänä
 • laatia liiketoimintasuunnitelman
 • suunnitella ja hahmottaa yrityksensä kannalta tärkeät verkostot.

 Yritystoiminnan käynnistäminen

 Opiskelija osaa

 • käynnistää oman liiketoiminnan
 • kehittää omia yrittäjävalmiuksiaan.

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan yksi tutkinnon osa)

 • Tuotteistaminen
 • Taloushallinto
 • Myynti ja markkinointi
 • Henkilöstöhallinto
 • Sähköinen liiketoiminta
 • Franchisingyrittäminen

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on yrittäjän ammattitutkinnon suorittaminen ja oman yrityksen suunnitteluun ja perustamiseen liittävän osaamisen hankkiminen.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinnon suorittaminen antaa laaja-alaiset valmiudet perustaa yritys ja toimia yrittäjänä. Yrittäjä voi koulutuksen aikana suunnitella yrityksensä liiketoimintaa, perustaa yrityksen, verkostoitua muiden yrittäjien kanssa ja itsearvioida omia yrittäjäominaisuuksiaan ja -valmiuksiaan.

Tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja niiden osaamistavoitteet käyvät ilmi yrittäjän ammattitutkinnon perusteista, https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3536457.

Tutkintokoulutus alkaa osaamiskartoituksella. Arvioiden pohjalta tutkinto-opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon tutkinto-opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen ja määritellään opintojen tarkempi sisältö.

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina, jotka koostuvat verkkotapaamisista, It's Learning -verkkoalustalla tapahtuvista etäopinnoista sekä itsenäisistä oppimistehtävistä.

Pääsyvaatimukset ja valinta

Valinnat suoritetaan haastattelun perusteella. 

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto on noin 1 - 1,5 vuotta riippuen tutkinto-opiskelijan henkilökohtaistamisesta. 

Koulutus alkaa vähintään 6 tutkinto-opiskelijalla.


Hinta

Koko tutkinnon hinta on 360 € (3 tutkinnon osaa). Yhden tutkinnon osan hinta on 120 €.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä. Lue lisää ammattitutkintostipendistä ja ehdoista täältä: https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi/

Lisätietoja

Maarit Helkala
kouluttaja
[email protected]
p. 040 481 3904

Hae koulutukseen

Lisätiedot
Opiskelumuoto
Monimuoto-opiskelu/päivä
Paikkakunta
Kouvola
Koulutusala
Yhteiskunnallisten aineiden, liiketalouden ja hallinnon ala