Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto


Koulutuksen sisältö ja tutkinnon suorittaminen

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu johtamis-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille, jotka toteuttavat organisaationsa strategiaa omalla vastuualueellaan.

Koulutusohjelman aikana on mahdollisuus suorittaa korkealle arvostettu johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. 

Aikuiskoulutus TAITAJAn johtamiskoulutus antaa valmiudet johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamiseen joustavasti työn ohella henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunitelman (HOKS) mukaisesti.

Esimerkkejä koulutuksen teemoista: 

 • Itsensä johtaminen
 • Strateginen johtaminen
 • Henkilöstöjohtaminen, valmentava johtaminen
 • Henkilöstötunnusluvut ja henkilöstösuunnitelma
 • Työlainsäädäntö
 • Johdon laskentatoimi
 • Asiakkuuksien johtaminen
 • Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen
 • Projektijohtaminen

Tutkinnon muodostuminen

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto koostuu kaikille pakollisesta tutkinnon osasta, johtajana toimiminen.

Pakollisen tutkinnon osan lisäksi tutkintoon valitaan kaksi valinnaista tutkinnon osaa seuraavista vaihtoehdoista:

 • strategiatyön johtaminen
 • projektin johtaminen
 • työyhteisön kehittämisen johtaminen
 • henkilöstön ja osaamisen johtaminen
 • asiakkuuksien johtaminen
 • talouden johtaminen
 • tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen
 • tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Tutkinnossa osaaminen osoitetaan näyttötilaisuuksissa tutkinto-opiskelijan omissa työtehtävissä.

Tavoite

Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisalan suorittanut osaa johtaa, suunnitella ja kehittää yrityksen tai vastuualueensa toimintaa.

Hän osaa kehittää toimintaansa ja osaamistaan johtajana tai yrityksen omistajana. Hän osaa johtaa yrityksen tai vastuualueen henkilöstöä, taloutta ja kehittää toiminnan tuloksellisuutta.

Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisalan suorittanut hallitsee myös valitsemiensa tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot.

Valinnaisten tutkinnon osien osaaminen voi liittyä strategiatyön johtamiseen, projektin johtamiseen, työyhteisön kehittämisen johtamiseen, henkilöstön ja osaamisen johtamiseen, asiakkuuksien johtamiseen, talouden johtamiseen tai tuotanto- ja palveluprosessien johtamiseen.

Kohderyhmä

Eri alojen kokeneille johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille, joiden työn keskeisiä osia ovat johtaminen ja kehittäminen.

Koulutuksen ja tutkinnon suorittamisen sisältämä kehittämisnäkökulma takaa tehokkaan ja vaikuttavan tavan kehittää johtamisosaamista koko organisaatioon vaikuttavasti.

Koulutusohjelmaan voi osallistua myös ilman näyttötutkinnon suorittamista.

Pääsyvaatimukset ja valinta

 Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle.

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto on n. 1,5 vuotta riippuen tutkinto-opiskelijan henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta.

Jokaiselle opiskelijalle rakennettaan yksilölliset ja joustavat opintopolut, joiden mukaan laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS.

Hinta

 • Oppisopimuskoulutuksena maksuton osallistujille. Oppisopimus edellyttää työnantajalta opiskelijan ohjausta ja työssäoppimisen arviointia.
 • Yksityishenkilö 960 €. Tutkintomaksun voit maksaa joustavasti osissa.
 • Yritykset 2960 € + alv 24%
 • 360-asteen johtamisarvioinnin toteutus ja raportit:
  yksityishenkilöt 230 €, yritykset 185 € + alv. 24 % 

Haku

Koulutukseen on jatkuva haku.

Koulutus on joustavaa monimuoto-opiskelua, joka koostuu lähiopetuksesta verkossa, verkko-opinnoista ja opittujen asioiden soveltamisesta omiin esimiestehtäviin.

Lisätietoja

Kouluttaja
Maarit Helkala
[email protected]
p. 040 4813 904

Hae koulutukseen

Lisätiedot
Hakuaika
20.3.2020 - 31.12.2021
Opiskelumuoto
Monimuoto-opiskelu/päivä
Paikkakunta
Kouvola
Koulutusala
Yhteiskunnallisten aineiden, liiketalouden ja hallinnon ala