Rakennusalan perustutkinto


Koulutuksen sisältö ja tutkinnon suorittaminen

Rakennusala tarvitsee kipeästi uusia osaajia ja alalla tarvitaan ammattitaitoisia motivoituneita rakentajia. Haluatko tehdä töitä käsillä ja nähdä heti töittesi tuloksen? Oletko oma-aloitteinen, luova ja huolellinen? Talonrakentajana pääset monipuolisiin ja vaihteleviin työpaikkoihin ja -olosuhteisiin työskentelemään erilaisilla työvälineillä ja materiaaleilla itsenäisesti sekä yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa. Talonrakentajana toimit vastuullisesti huomioiden työturvallisuus. Talonrakentajan työ säilyy pitkälle tulevaisuuteen seuraaville sukupolville.

Nyt sinulla on mahdollisuus hankkia alan peruskoulutus ja aloittaa työura vaihtelevalla ja mielenkiintoisella, omat vahvuudet huomioivalla alalla. Koulutus painottuu kädentaitojen oppimiseen oppilaitoksen omilla rakennustyömailla sekä alan yrityksissä. Teoriatietoa haemme nykyaikaisin menetelmin mm. verkko-oppimista hyödyntäen.

Rakennusalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista, 145 osaamispistettä, ja yhteisistä tutkinnon osista, 35 osaamispistettä.

Ammatilliset pakolliset tutkinnon osat (70 osp):
Rakennustyömaalla toimiminen 25 osp
Perustusvaiheen työt 15 osp
Runkovaiheen työt 30 osp

Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat, valittava 3 - 5 osaa (75 osp):
Sisävalmistusvaiheen työt 15 osp
Ovi- ja ikkunatyöt 15 osp
Ulkoverhoustyöt 15 osp
Telinerakentaminen 15 osp
Kattotyöt 30 osp
Muottityöt 15 osp
Raudoitus ja betonointi 15 osp
Hirsirakentaminen 15 osp
Rappaus 15 osp
Muuraus 15 osp
Rakennuksen ulkopuolinen vedeneristys 15 osp
Laatoitus 15 osp
Rakennuselementtien valmistus 15 osp
Elementtiasennus 15 osp
Korjausrakentaminen 30 osp
Purkutyöt 15 osp
Mittaus 15 osp
Huippuosaajana toimiminen 15 osp
Yrityksessä toimiminen 15 osp
Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

Tutkinnon perusteisiin voit tutustua tarkemmin oheisen linkin kautta: Rakennusalan perustutkinto

Tavoite

Tavoitteena on suorittaa rakennusalan perustutkinto ja valmistua talonrakentajaksi. Tutkinto on valmis, kun pakolliset osat, 3–5 valinnaista osaa ja yhteiset tutkinnon osat ovat suoritettuja hyväksytysti. Voit myös suorittaa tarpeesi mukaan vain joitain erillisiä tutkinnon osia.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa, ja jotka ovat kiinnostuneita rakennusalasta tai joilla on jo alan työkokemusta. Aiemmin keskeytyneet opinnot eivät ole este. Koulutus sopii myös ammatinvaihtajille.

Pääsyvaatimukset ja valinta

Valinnat tehdään haastattelujen perusteella.

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto määräytyy opiskelijan osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Hinta

Perustutkinnot ovat kaikille maksuttomia.

Haku

Koulutukseen on jatkuva haku.

Lisätietoja

Toimialapäällikkö
Aki Raussi
[email protected]
p. 0400 905 020

Hae koulutukseen

Lisätiedot
Opiskelumuoto
Monimuoto-opiskelu/päivä
Paikkakunta
Kouvola
Koulutusala
Tekniikan ja liikenteen ala