« Takaisin

Alkusammutuskoulutus AS1 (2h) ja turvallinen työpäivä (1h)

Koulutuksen sisältö

Työturvallisuus työympäristössä ennakkotehtävänä

 • työturvallisuuskävely
 • työntekijän työympäristön riskit ja vaarat

AS1 Alkusammutuskoulutus

 • teoria (1h)
 • käytännön alkusammutus (1h)

Turvallinen työpäivä, keskustelua ennakkotehtävän pohjalta (1h)

 • työturvallisuus ennakkotehtävään perustuen

Alkusammutuskoulutus AS1

Alkusammutuskoulutuksen tavoitteena on antaa riittävät taidot palonalkujen sammuttamisessa ja vähentää tulipaloista aiheutuvia vaaroja, sekä parantaa turvallisuutta työpaikalla sekä arkielämässä.

Tulipalo on helpointa sammuttaa alkuvaiheessa. Vain ripeällä ja oikealla toiminnalla tulipalo voidaan tukahduttaa heti alussa tai ainakin rajoittaa sen leviämistä tehokkaasti.

Teoriaosuus

 • tulipalon ominaisuudet
 • alkusammutuksen merkitys
 • toiminta tulipalotilanteessa
 • erilaisten palojen sammuttaminen alkusammutusvälineillä

Käytännön alkusammutusharjoittelu

 • käsisammuttimen käyttö
 • sammutuspeitteen käyttö

Koulutuksen hyödyt

Koulutuksen jälkeen osallistuja

 • tiedostaa, miten tulipalo kehittyy.
 • ymmärtää turvallisen alkusammutuksen merkityksen.
 • osaa kiinnittää huomiota oman toimintaympäristön paloturvallisuusriskeihin.
 • osaa rajoittaa paloa käyttämällä yleisimpiä alkusammutusvälineitä.

Työpaikalla

 • sisäinen turvallisuuskulttuuri ja yhteishenki lisääntyy.
 • tulipalotilanteessa selvitään pienemmillä vahingoilla.
 • osataan ja uskalletaan käyttää alkusammutuskalustoa.

Jokainen koulutukseen osallistunut saa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämän AS1-kortin, joka on voimassa viisi vuotta.