« Takaisin

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Voit saada ammattitutkintostipendin, kun olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen

  • ammatillisen perustutkinnon
  • ammattitutkinnon tai
  • erikoisammattitutkinnon

ja täytät seuraavat ehdot

  • olet ollut eläkevakuutetussa työ- tai virkasuhteessa yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä,
  • olet tutkinnon suorittamispäivänä alle 68-vuotias ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä, että stipendiä hakiessasi.

Suomen lisäksi myös työskentely EU/ETA-maissa ja Sveitsissä voidaan huomioida työssäoloaikana. Sinulla ei tarvitse olla voimassa olevaa työsuhdetta voidaksesi hakea stipendiä.

Ammattitutkintostipendiä haetaan Työllisyysrahastosta vuoden kuluessa tutkinnon suorittamispäivästä. Tutkinnon suorittamispäiväksi katsotaan tutkintotodistuksen päiväys. Ammattitutkintostipendi on 400 euroa. Stipendi on veroton ja maksetaan kertakorvauksena.

Työllisyysrahaston verkkosivuilta osoitteesta www.tyollisyysrahasto.fi löydät ammattitutkintostipendihakemuksen ja lisätietoja stipendistä. Kun haet stipendiä sähköisessä asiointipalvelussamme, voit seurata käsittelyn etenemistä ja saat päätöksen nähtäväksesi asiointipalveluun heti, kun päätös on annettu. Liitä hakemukseesi kopio tai tarkkarajainen valokuva tutkintotodistuksestasi.