« Takaisin

Monta tapaa opiskella

Lähiopiskelu on esimerkiksi luokassa tapahtuvaa opiskelua tai ryhmätyöskentelyä. Ajallisesti lähiopiskelu voi tapahtua päivällä, illalla tai viikonloppuisin.

Etäopiskelu on suunniteltua ja ohjattua opiskelua, josta saa palautetta ja joka arvioidaan. Etäjakso on usein lähiopiskeluun liittyvä etäopiskelujakso, jonka aikana syvennetään opittuja asioita.

Verkko-opiskelu on yleistynyt etäopiskelun muoto. Verkko-opiskelulla tarkoitetaan tietoverkon hyödyntämistä opiskelussa. Opetus voi tapahtua joko kokonaan tai osittain verkossa. Aikuiskoulutus Taitajassa käytetään ItsLearning-oppimisympäristöä. 

Monimuoto-opiskelulla tarkoitetaan erilaisten opetusjärjestelyjen, kuten lähiopetuksen, etäopetuksen ja itsenäisen opiskelun yhdistelmiä. Monimuoto on erityisesti työn ohessa opiskeleville tarkoitettu koulutuksen järjestämistapa.

Työssäoppiminen on olennainen osa monimuoto-opiskelua. Erityisesti ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa painotetaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista, ja näytöt tehdään omilla työpaikoilla, aidoissa työtehtävissä.