« Takaisin

Tutkintomuodot

Ammatilliset tutkinnot suoritetaan ammattitaidon hankintatavasta riippumattomina näyttötutkintoina. Näyttötutkinnon suorittaminen ei siis aina edellytä koulutusta, mutta tavallisesti tutkinnot suoritetaan osana tutkintoon valmistavaa koulutusta.

Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot. Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy ammatillisia tutkinnon osia 145 osaamispistettä. Yhteisiä tutkinnon osia on kolme ja niiden laajuus on yhteensä 35 osaamispistettä. Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa ammatillisissa oppilaitoksissa tutkintoon johtavana ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona.

Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito. Ammattitutkinnoissa ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin kolmen vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. ammattitutkinnosta. Ammattitutkintojen laajuus on 120, 150 tai 180 osaamispistettä. 

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Erikoisammattitutkinnoissa ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin viiden vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. erikoisammattitutkinnosta. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen laajuutta ei ole määritelty opintoviikkoina. Erikoisammattitutkintojen laajuus on 160, 180 tai 210 osaamispistettä.

Näyttötutkintojen järjestäminen rahoitetaan pääasiassa osana tutkintoon valmistavaa koulutusta. Näyttöjä voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Tällöin tutkinnon suorittajalta peritään kohtuullinen maksu aiheutuneista kustannuksista. 

Lisätietoa tutkinnoista Opetushallituksen sivuilta tästä.