blogikuva

Hankkeet kehittävät toimintaa!

Hankeideamme tulevat yhteistyökumppaneilta, yrityselämästä, verkostoilta sekä toimialailta esiin nousevien kehittämisehdotusten pohjalta. Hankkeissa toteutetaan erilaisia työelämän palvelu- ja kehittämistehtäviä sekä opetuksen kehittämiseen liittyviä toimintoja. Hankkeet toteutetaan projektisuunnitelmien mukaisesti ja koko oppilaitoksen kouluttajia kannustetaan osallistumaan kehitystyöhön.

Tässä blogissa julkaisemme kuulumisia hankkeistamme. Hankkeisiin voi tutustua tarkemmin hankkeiden esittelysivulta.