Aito-Ikääntyneille suunnatun perhehoidon kehittäminen

Leader logo cmyk suomi   Leader logo cmyk Kasvu  Lippu ja lause suomi


AITO-hankkeen tavoitteena on kehittää ikääntyneille suunnattua perhehoitoa.

Aitologo

Perhehoito tarjoaa iäkkäille uuden palvelumuodon kotihoidon, omaishoidon ja palveluasumisen rinnalle.

Ikääntyneiden perhehoitoa perustuu toimeksianto sopimukseen tai yrittäjyyteen, jossa yrittäjä tarjoaa kodissaan asumis- ja hoivapalvelua ikääntyneille.

Yhteen perhehoitokotiin voidaan sijoittaa 4–6 asiakasta, ja se soveltuu erinomaisesti maaseutuympäristössä toteutettavaksi. Kymenlaakson alueella on vähän ikääntyneiden perhehoitoon keskittyneitä koteja.

Yhtenä syynä vähäiseen määrään on se, ettei perhehoitoyrittäjyyteen räätälöityä valmennusta ole tarjolla eikä perhoitoyrittäjyyttä vielä tunnisteta yhtenä vaihtoehtona työllistymiselle.

Hankkeen keskeisimmät tavoitteet ovat:

  1. Lisätä maaseudun elinvoimaa sekä maaseutu- ja pienyrittäjyyden toimintaedellytyksiä luomalla uusimuotoista perheyrittäjyyttä Pohjois-Kymen Kasvun toiminta-alueelle.
  2. Kehittää ja konseptoida maaseutuelinkeinoksi ja pienyrittäjyyteen soveltuva ikäihmisten perhehoitokonsepti ja –valmennus, joa hyödyntää esim. Green Care-ajattelua ja maaseutuympäristöä ikääntyvän henkilön toimintakykyä sekä elämänlaatua lisäävänä voimavarana. Kymenlaaksolaisen perhehoitokonseptin kehittämisessä hyödynnetään Suomessa kehitettyä perhehoitotyön mallia.

Hankkeella haetaan ratkaisua kahteen tarpeeseen:

  1. Maaseudun elinvoimaa sekä maaseutu- ja pienyrittäjyyden toimintaedellytyksiä tulee parantaa.
  2. Väestön ikääntyminen sekä perhehoitolain toimeenpano edellyttävät asiakaslähtöisten perhehoidolle perustuvien hoiva- ja asumispalveluiden tarjonnan lisäämistä.

Kysy lisää

Hilkka Pentsinen
asiantuntija, hyvinvointiala
040 578 9803
[email protected]