DOT - Data opiskelijan tukena

OPH logo

Tavoitteet ja toimenpiteet

DOT-hankkeessa tuotetaan ammatillisen koulutuksen erityispiirteisiin sopiva malli, miten dataa konkreettisesti käytetään oppijan osaamisen kehittymisen tukena erilaisissa oppimisympäristöissä. Kehittämisen keskiössä on opiskelija ja hänen osaamisensa kehittymiseen liittyvän datan kerääminen ja visualisointi ohjaus- ja vuorovaikutusprosesseihin kytkettynä sekä eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen parantaminen. Hankkeessa tuotetaan aiheeseen liittyvä sanasto ja tietomalli sekä huomioidaan muu kehittämistyö, tekoälyn käytön mahdollisuudet sekä simulaattoreista ja IoT-laitteista saatava data osaamisen kehittymisen seurannassa.

Tulevaisuuden työelämätaidoista oman osaamisen ja sen hankkimisen dokumentointitaitojen opetuksesta saadaan aiempaa parempia malleja. Hankkeen tuotosten avulla oppimisanalytiikan käyttöönotto helpottuu. Opiskelijaa, opettajaa, hoks-ohjaajaa ja opoja sekä hallintohenkilöstöä voidaan mallin avulla kouluttaa oppimisanalytiikan hyödyntämisessä.

Hankeaika

9.9.2019 – 31.12.2021

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja 

www.dothanke.fi 

Kysy lisää

Tuija Arola
kehitysjohtaja, teknologia-alojen toimialapäällikkö
040 849 3838
[email protected]