KOKKA - Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa

EU ESR VipuvoimaaEU   

    

kokkalogo

Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa

Toteutusaika

1.5.2020-30.4.2022

Rahoittaja

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hankkeen toteuttajat

 • LAB-ammattikorkeakoulu Oy
 • Cursor Oy
 • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
 • Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä / Saimaan Ammattiopisto Sampo
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy, XAMK
 • Kouvola Innovation Oy, Kinno
 • Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Ekami
 • Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr, Taitaja

Tavoitteet

 • Hankkeen myötävaikutuksella Kaakkois-Suomeen syntyy palvelupolku / toimintamalli yritysten osaamis-, työvoima- ja kansainvälistymistarpeiden ja kv-osaajien tuoman potentiaalin kohtauttamiseen
 • Kehitysprosessi rakentaa yrityksiä ja muita toimijoita yhdistävän ja kansainvälistymistä tukevan avoimen osaajaverkoston, joka tuottaa tulevaisuudenymmärrystä sekä uusia ratkaisumalleja ja tukee kv-osaajien kiinnittymistä alueen sosiaalisiin verkostoihin

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät

 • Kaakkois-Suomen eri alojen yritykset, joilla on tarve vahvistaa kansainvälistä osaamista ja rekrytoida uusia työntekijöitä osaamisvajeen tai kasvun vuoksi
 • Kansainvälistymisvalmiuksia omaavien yritysten johto- sekä hr- ja muu henkilöstö
 • Kansainväliset osaajat, jotka ovat valmistuneet tai opiskelevat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson korkeakouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa tai aikuiskoulutuksessa
 • Kaakkois-Suomen alueen sosiaalisen toimintaverkoston muodostavien organisaatioiden henkilöstö ja vapaaehtoistoimijat; mm. opiskelijajärjestöt, alueen liikunta- ja kulttuuritoimijat, kaupunkien ja kuntien nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimet

Hankkeen välilliset kohderyhmät

 • Alueen muut yritykset ja työnantajat
 • Yrittäjäjärjestöt
 • Kaupungit ja kunnat, elinkeinoviranomaiset, kehitysyhtiöt
 • Maakuntaliitot
 • TE- ja muut viranomaiset mm. maahanmuuttoviranomaiset
 • Muut sidosryhmät, jotka toimivat hankkeen toimenpiteiden rajapinnassa

Kysy lisää

Tuija Arola
kehitysjohtaja, teknologia-alojen toimialapäällikkö
040 849 3838
[email protected]