OOO-hanke

opetushallitus okm

Ohjaus, opinnollistaminen ja osaamismerkit - Oikeus osata kaikille (OOO-hanke) 1.1.2021 – 30.6.2022.

Opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa yhdessä Opetushallituksen kanssa mittavan Oikeus osata -ohjelman ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseksi. Kolmivuotinen (2020–2022) ohjelma pureutuu ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvokysymyksiin. Kehittämisohjelmaan on suunnattu noin 270 miljoonaa euroa, joilla monipuolisesti tuetaan

  • oppimisen edellytyksiä ja oppimistulosten parantamista
  • hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta
  • toimintakulttuurin uudistamista
  • toimintaympäristön muutoksiin vastaamista.

Hankeaika jatkuu 30.6.2022 saakka. Haketta koordinoi Taitotalo Oy ja osatoteuttajina ovat Aikuiskoulutus Taitaja sekä Ekami.

Hankkeen kohderyhmää ovat

  1. a) ammatillisen koulutuksen heikoilla perustaidoilla aloittavat henkilöt
  2. b) henkilöt, joilla ei ole suomalaista peruskoulutusta
  3. c) henkilöt, joilla on heikot oppimisvalmiudet
  4. d) kuntoutuksessa ja/tai välityömarkkinoilla olevat henkilöt

Hankkeen tavoitteina on palvelumuotoilun keinoin rakentaa kohderyhmälle polku ammatilliseen koulutukseen ja työelämään kehittämällä ammatillisen koulutuksen opinto- ja uraohjauksen toimintamallia edelleen sekä parantamalla ohjauksen laatua. Hankkeen tuloksena otetaan myös käyttöön osaamismerkkijärjestelmä opinnollistamisen sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen työkaluksi.

Aikuiskoulutus Taitajan osuus hankkeen budjetista on yhteensä 89 500, josta omarahoituksen osuus on 25 %. Pääosa hankkeen budjetista on osoitettu henkilöstökustannuksiin.

Kysy lisää

Sari Laiho
opinto-ohjaaja, sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen kouluttaja
040 137 9931
[email protected]