« Takaisin

Säätiö

Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr

Säätiö ylläpitää Aikuiskoulutus Taitajaa Kouvolassa. Sen tehtävänä on tarjota ja järjestää ammatillista aikuiskoulutusta sekä sitä tukevaa tai siihen läheisesti liittyvää palvelu-, tutkimus- ja työtoimintaa.

Hallitus

Puheenjohtaja
Mikko Jokinen

Jäsenet
Raimo Hovi
Titta Kyöstilä
Mika Päivelin

Esittelijänä hallituksen kokouksissa toimii toimitusjohtaja, rehtori Leena Kaivola.

Tilintarkastaja
Janne Virtanen, KHT, JHT

Toiminta-ajatus

Olemme edelläkävijöitä osaamisen kehittämisessä - asiakkaidemme menestykseksi.

Asiakaslupaus

Menestytään yhdessä!

Arvot

Toimintamme pohjautuu yhteisesti määritellyille arvoille, joita ovat asiakaslähtöisyys, kehityshakuisuus, vastuullisuus ja hyvinvoiva henkilöstö.

Asiakaslähtöisyys
Parannamme asiakkaidemme menestystä tunnistamalla heidän yksilölliset tarpeensa ja tuottamalla niitä tukevia tuotteita ja palveluita.

Kehityshakuisuus
Kehitys- ja innovaatiohakuisuus on osa meidän kaikkien päivittäistä työtämme ja jatkuvan uudistumisen ja henkilökohtaisen kehittymisen toimintatapa.

Vastuullisuus
Toimintamme on vastuullista ja luotettavaa sekä omassa työyhteisössämme että työelämän, rahoittajien ja viranomaisten kanssa. Korostamme muuttuvien osaamisvaatimusten merkitystä elinikäiselle oppimiselle.

Hyvinvoiva henkilöstö
Henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen jatkuva parantaminen luovat perustan tehokkaalle toiminnalle ja tuottavuuden kasvulle, joita toteutamme hyvän henkilöstöpolitiikan ja johtamisen avulla.